Waar stijgen we op en waar gaan we landen ?

Waar stijgen we op ?

In functie van de windrichting kiezen we een opstijgterrein uit.
Met de jaren kennen we een aantal plaatsjes, waar we regelmatig opstijgen. Bij de keuze van het opstijgterrein houden we zoveel mogelijk rekening met de streek, van waar onze passagiers afkomstig zijn.

Wanneer u met 4 passagiers samen boekt (complete mand) kan u zelf de opstijgplaats bepalen (mits de windrichting geen probleem vormt).
Bovendien krijgt u bij een volle mand nog een mooie korting.
Een grasveld van ruim 60 x 60 m volstaat als opstijgterrein, mits er geen hoge hindernissen (bomen, gebouwen, ...) rond staan en zich geen hoogspanningslijnen in de onmiddellijke omgeving bevinden.Waar landen we ?

Het landingsterrein is vooraf niet te voorspellen. We laten ons met de wind meedrijven en na een uurtje kiezen we een geschikt veldje uit.
Omdat we de gastvrijheid van de landbouwers ten zeerste waarderen, respecteren we ook hun werk. Vandaar landen we niet op velden waarop gewassen groeien of in een weide met dieren.Hoe komen we terug ?

Bij voorkeur hebt u een familielid of vriend die samen met onze volgwagen achter de ballon aanrijdt. Ook voor hen is het een leuke ervaring en na de vlucht kan u met hen terugrijden.