Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan de samensteller niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. De samensteller aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Het doel van de website is ons ballonteam voor te stellen en uitleg te verstrekken bij het maken van een ballonvaart met ons team.
Personen die schade ondervinden door het kopiëren van gegevens van deze site kunnen ons niet aansprakelijk stellen voor de schade die eruit voortvloeit.

Aan de inhoud van de pagina's op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Samensteller aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor informatie, die door derden is ingebracht.